1/03/2011

dużo myślałam o tym, czym jest sztuka, ale nie doszłam do żadnych wniosków.
/
I was thinking a lot about what art is but I ended up with no conclusions.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz